Jak řežeme
Jakým způsobem lze vodním paprskem řezat

Kvalita a přesnost řezu

Obvykle rozdělujeme kvalitu řezání do tří základních, níže uvedených skupin + jednu specifickou.

Maximální kvalita řezu

Používá se zejména v případech, kde již zákazník nechce materiál opracovávat, nebo jen minimálně. Tento řez doporučujeme používat do tloušťky 50 mm. Zde obvykle zaručujeme přesnost +/- 0,3 mm. Na obrázku je řez hliníkové slitiny tl. 30 mm.


Poznámka k přesnosti řezu v maximální kvalitě : vodní paprsek teoreticky dosahuje i vyšší přesnosti ( až +/- 0,1 mm ), ale vyžaduje to korekci kompenzace před každým řezem, což výrobu značně zdržuje, prodražuje a u větších sérií je korekce obtížně proveditelná. Z těchto důvodů se držíme tolerance +/- 0,3 mm.

Střední kvalita řezu

Jak je již z názvu patrné, jedná se o řez, který se pohybuje někde mezi nejlepší a nejhorší (dělící) kvalitou. Používá se například u dílců řezaných ve volné míře. Pohledově je tento řez přijatelný a vhodný například pro viditelné "nefunkční" části strojů. Používá se do tloušťky cca 100 mm. Tolerance řezu se pohybuje od +/- 0,3 mm do +/- 1 mm v závislosti na tloušťce řezaného materiálu. Na obrázku je řez hliníkové slitiny tl. 30 mm. U menších tlouštěk nejsou rozdíly mezi maximální a střední kvalitou téměř patrné.

Dělící kvalita řezu

V této kvalitě řežeme polotovary, které budou následně opracovávány, nebo v případech, kdy záleží na nízké ceně více než na vzhledu či přesnosti. Tento řez je v tloušťkách nad 100 mm velmi hrubý a zákazník musí k čisté kontuře svého výrobku počítat s přídavkem na stěnu pro následné opracování. Obvykle 3 až 10 mm v závislosti na tloušťce dílu. Tolerance řezu se v tomto případě pohybuje od +/- 0,5 mm do +/- 10 mm opět v závislosti na síle materiálu. Na obrázku je řez hliníkové slitiny tl. 30 mm.

Specifická kvalita dle dohody se zákazníkem

Jedná se o kvalitu řezu, která se pohybuje mimo výše uvedenou škálu. Je to způsob řezu dohodnutý se zákazníkem na základě vzorkování. Používá se v případech, kdy je potřeba najít přijatelný kompromis mezi kvalitou, vzhledem řezu a cenou. Většinou ve velkosériové opakované výrobě.

Co potřebujeme od Vás?

K co nejrychlejšímu zpracování vaší poptávky nebo objednávky můžete sami přispět dodáním výkresů ideálně v elektronické podobě ve formátu .dxf, nebo .dwg s nejméně jednou kontrolní kótou ( není to nutnost, případné nesrovnalosti s Vámi proberou naši obchodní zástupci ).

Pokud nemáte možnost výkresy dodat v této podobě, nevadí zvládneme i ručně okótovaný obrázek. Jen Vás v těchto případech poprosíme o strpení kvůli delší době zpracování, kterou tato podoba výkresů vyžaduje.