Tvarové řezání vodním paprskem

Alcom Alval s.r.o.

Řezání vodním paprskem je jedním z oborů naší činnosti...

...již více než 20 let působí společnost Alcom Alval s.r.o. na evropském trhu v oblasti prodeje válcovaných i lisovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin. Tradice naší firmy sahá až do roku 1996. Původně jsme se zabývali dodáváním materiálů do stavebnictví. V současnosti jsou našimi hlavními zákazníky firmy ze strojírenských oborů. Jsme významným českým dodavatelem širokého skladového sortimentu polotovarů ze slitin hliníku, ke kterým poskytujeme řadu služeb. Vyrábíme oboustranně frézované plechy a desky, které prodáváme pod našimi obchodními značkami ALQAL 5083, ALVAL 6082 T651, ALVAL 6061 T651 ALCAST 7021.

Tvarové řezání vodou provádíme od roku 2006...

...začali jsme s jednoduchou 2D technologií, která byla schopna provádět pouze kolmý řez. Kapacity i možnosti našeho provozu tvarového řezání vodním paprskem byly později rozšířeny zakoupením vysokotlakého vodního paprsku disponujícím technologií naklápění řezací hlavy, která umožňuje 3D tvarové řezání pod úhlem až 60°. Hlavní výhodou této technologie je účinná eliminace úkosu běžně vznikajícího při kolmém řezání vodním paprskem. V současnosti již eliminací úkosu disponují všechny naše technologie. 

Co u nás lze vodním paprskem řezat a jaké máme limity...

...řezání vodním paprskem můžeme aplikovat v podstatě na libovolný materiál s výjimkou tvrzeného skla a látek, které s vodou prudce reagují.

Z našeho skladového i výrobního sortimentu běžně tvarově řežeme plechy a desky z materiálů dle ENAW : 5754 H111 ( do tl. 25 mm ), 5083 H111 ( do tl. 50 mm ), 6082 T651 ( do tl. 250 mm ), 2017A T451 ( do tl. 180 mm ), 2024 T351 ( do tl. 105 mm ), 7075 T651 ( do tl. 250 mm ), 5083 litá ( do tl. 250 mm ) a přesné, oboustranně frézované desky ALQAL 5083 ( od tl. 4 mm do tl. 100 mm ), ALVAL 6082 T651 a ALVAL 6061 T651 ( od tl. 5 mm do tl. 40 mm ) a ALCAST 7021 ( od tl. 10 mm do tl. 30 mm ).

Po předchozí dohodě řežeme i z materiálů, které nevedeme, ale ty si zákazník obvykle zajišťuje sám.

Díky naklápěcím hlavám našich řezacích stolů jsme schopni provádět tvarový řez vodním paprskem pod úhlem což se v praxi využívá k eliminaci úkosu jinak běžně vznikajícího při kolmém řezání vodou.

Limitují nás maximální hmotnost vstupního materiálu, která nesmí překročit 5000 kg a 1000 kg/m2, rozměry CNC stolu 3000 x 5000 mm a rozsah pohybu zetové osy 0 - 330 mm (maximální tloušťka, kterou lze řezat, je tedy 330 mm).

Specifikace řezání vodním paprskem dělíme na:

Maximální kvalitu

Maximální kvalita, dural tl. 30 mm
Maximální kvalita, dural tl. 30 mm

Používá se zejména v případech, kde již zákazník nechce materiál opracovávat, nebo jen minimálně. Tento řez doporučujeme používat do tloušťky 50 mm. Zde obvykle zaručujeme přesnost +/- 0,3 mm. Střední kvalitu

Střední kvalita, dural tl. 30 mm
Střední kvalita, dural tl. 30 mm

Jak je již z názvu patrné, jedná se o řez, který se pohybuje někde mezi nejlepší a nejhorší (dělící) kvalitou. Pohledově je tento řez přijatelný a vhodný například pro viditelné "nefunkční" části strojů. Tolerance řezu se pohybuje od +/- 0,3 mm do +/- 1,5 mm v závislosti na tloušťce řezaného materiálu. U tlouštěk do 30 mm nejsou rozdíly mezi maximální a střední kvalitou téměř viditelné.

Dělící kvalitu

Dělící kvalita, dural tl. 30 mm
Dělící kvalita, dural tl. 30 mm

V této kvalitě většinou řežeme polotovary, které budou následně opracovávány. Tento řez je v tloušťkách nad 100 mm velmi hrubý a zákazník musí k čisté kontuře svého výrobku počítat s přídavkem na stěnu pro následné opracování. Obvykle 3 až 10 mm v závislosti na tloušťce dílu. Tolerance řezu se v tomto případě pohybuje od +/- 0,5 mm do +/- 10 mm opět v závislosti na síle materiálu. 

Kvalitu dle dohody se zákazníkem

Hrubá kvalita dle dohody, dural tl. 135 mm
Hrubá kvalita dle dohody, dural tl. 135 mm

Jedná se o kvalitu řezu, která se pohybuje mimo výše uvedenou škálu. Je to způsob řezu dohodnutý se zákazníkem na základě vzorkování. Používá se v případech, kdy je potřeba najít přijatelný kompromis mezi kvalitou, vzhledem a cenou řezu. Většinou v sériové, opakované výrobě. 

Proč hliníkové výpalky od nás?

- Máme skladem široký sortiment hliníkových polotovarů. Díky tomu držíme termín dodání u tvarových výpalků z hliníku do 3 až 5 pracovních dní.

- Oboustranně frézované plechy a desky sami vyrábíme, což má výrazně příznivý vliv na cenu i termín dodání.

- Jsme flexibilní. Dokážeme výrobu i skladový sortiment přizpůsobit potřebám zákazníka, což je velkou výhodou v případě dlouhodobé spolupráce na opakovaných zakázkách.

- Máme zkušenosti. Tvarové řezání vodním paprskem provozujeme již více než 14 let.

Výhody řezání vodním paprskem

- Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.

- Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.

- Univerzálnost - paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tlouštěk

- Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá (závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Z odpadní vody se při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití. Použité abrazivo může být bez problémů uloženo na skládku.

- Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru - mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery 3 až 5 mm.